BloodrageQ
Bloodrage

TYP SCHOPNOSTI:Unit Target

PŮSOBÍ NA:Allied Heroes

PRORAZÍ IMUNITU VŮČI KOUZLŮM:No

LZE ODSTRANIT:Ano

Přivede Bloodseekera do krvežíznivého vzteku, během kterého každou sekundu ztrácí určité procento svého zdraví, ale zato útočí mnohem rychleji a uděluje vyšší poškození schopnostmi. Při použití na spojeneckého hrdinu poskytuje poloviční bonus k rychlosti útoku.

TRVÁNÍ: 8.0
BONUS K RYCHLOSTI ÚTOKU: 60 / 90 / 120 / 150
ZESÍLENÍ SCHOPNOSTÍ: 15% / 20% / 25% / 30%
ZTRÁTA MAX. ZDRAVÍ ZA SEKUNDU: 2.0%
CAST POINT 0.2s
14 / 12 / 10 / 8
25
Strygwyr sdílí svou zvířecí žízeň po krveprolití.
Blood RiteW
Blood Rite

TYP SCHOPNOSTI:Point Target

TYP POŠKOZENÍ:Neredukované

PRORAZÍ IMUNITU VŮČI KOUZLŮM:No

LZE ODSTRANIT:Ano

Bloodseeker pokřtí oblast posvátnou krví a zahájí rituál, který je dokončen po 2.9 sekundy, kdy nepřátelé nacházející se v oblasti utrží poškození a jsou umlčeni.

Celkový čas trvání schopnosti se skládá z 2.6 sekundy trvající prodlevy a [0.3] sekundy trvající doby sesílání.

OBLAST RITUÁLU: 600
TRVÁNÍ UMLČENÍ: 3 / 4 / 5 / 6
POŠKOZENÍ: 120 / 160 / 200 / 240
CAST POINT 0.3s
15 / 14 / 13 / 12
90 / 100 / 110 / 120
Trhanci jsou vždy připraveni pomoci těm, kdo se nebojí prolít krev na bojišti.
Thirst
Thirst

TYP SCHOPNOSTI:Passive

PRORAZÍ IMUNITU VŮČI KOUZLŮM:No

Umožňuje Bloodseekerovi vycítit zraněné nepřátele, jejichž zdraví klesne pod 80%, díky čemuž získá bonus k rychlosti pohybu, který je tím vyšší, čím méně zdraví nepřítel má. Pokud zdraví nepřátelského hrdiny klesne pod 25%, získá na něj Bloodseeker také dohled a schopnost True Sight. Bonusy se dále sčítají podle toho, kolik nepřátelských hrdinů Bloodseeker cítí. Když na Bloodseekera působí tato schopnost, ignoruje omezení maximální rychlosti pohybu. Vždy když Bloodseeker zabije nepřítele, obnoví si část svého zdraví. Poloviční hodnoty zdraví jsou obnoveny i v případě, že Bloodseeker provede Deny nebo spojenec poblíž zabije nepřátelského hrdinu.

Tuto schopnost nemůže spustit iluze.

Maximální bonus k rychlosti pohybu je získán, pokud zdraví jednotky klesne na 25% nebo méně.

Efekty přetrvávají ještě 4.0 sekundy poté, co cíl zemře.

PRÁH ZDRAVÍ PRO SPUŠTĚNÍ: 80%
MAX. BONUS K RYCHLOSTI POHYBU: 16% / 24% / 32% / 40%
LÉČENÍ DLE MAX. ZDRAVÍ (HRDINOVÉ): 10% / 15% / 20% / 25%
LÉČENÍ DLE MAX. ZDRAVÍ (CREEPOVÉ): 11% / 14% / 17% / 20%
ROZSAH PRO POLOVIČNÍ LÉČENÍ: 300
PRÁH ZDRAVÍ PRO ODHALENÍ: 25%
Pokud je někde prolita krev, stane se Strygwyr ještě zběsilejším.
Blood MistD
Blood Mist

TYP SCHOPNOSTI:No Target, Toggle

PŮSOBÍ NA:Enemy Units

TYP POŠKOZENÍ:Magické

PRORAZÍ IMUNITU VŮČI KOUZLŮM:No

LZE ODSTRANIT:Ne

Bloodseeker rozetne své žíly a všude kolem něj začne stříkat krev, která zpomaluje nepřátele a každou sekundu jim uděluje poškození ve výši určitého procenta z jejich maximálního zdraví. Zatímco je schopnost aktivní, Bloodseeker taktéž dostává poškození, nicméně léčení od schopnosti Thirst je navýšeno. Dokud má cooldown, schopnost nelze vypnout.

MAX. ZDRAVÍ JAKO POŠK. ZA SEKUNDU: 7%
ROZSAH: 450
ZPOMALENÍ POHYBU: 30%
BONUS K LÉČENÍ OD THIRST: 50%
CAST POINT 0.5s
3
0
RuptureR
Rupture

TYP SCHOPNOSTI:Unit Target

PŮSOBÍ NA:Enemy Units

TYP POŠKOZENÍ:Neredukované

PRORAZÍ IMUNITU VŮČI KOUZLŮM:Yes

LZE ODSTRANIT:Ne

Bloodseeker rozpáře vybranému nepříteli kůži, čímž mu udělí počáteční poškození odvíjející se od jeho momentálního zdraví. Pokud se nepřítel pohne, utrží také poškození podle uražené vzdálenosti. Poškození je uděleno i skrze imunitu vůči kouzlům.

TRVÁNÍ: 10 / 11 / 12
POŠKOZENÍ POHYBEM: 33% / 44% / 55%
POŠKOZENÍ DLE ZDRAVÍ: 10%
CAST POINT 0.4s
70
100 / 150 / 200
Když tě začne pronásledovat Bloodseeker, stanou se i malá zranění smrtícím problémem.

Naposledy aktualizováno

Hero Talents
Talentový strom
+18% k max. rychlosti pohybu Thirst
25
+2 nabití Rupture
+15% k lifestealu kouzly
20
+425 k dosahu Rupture
+85 k poškození Blood Rite
15
+8% k počátečnímu poškození Rupture
+8% k zesílení schopností Bloodrage
10
+25 k rychlosti útoku Bloodrage
Atributy hrdiny
SílaObratnostInteligence
24 +2.722 +3.117 +2.0
Rychlost pohybu300
Rozsah vidění1800/800
Brnění5.08
Základní čas útoku1.7
Poškození57 - 63
Moment Útoku0.43