Time WalkQ
Time Walk

TYP SCHOPNOSTI:Point

PRORAZÍ IMUNITU VŮČI DEBUFFŮM:Yes

Faceless Void se rychle přesune na vybrané místo, přičemž vyblokuje jakékoli poškození utržené v posledních 2 sekundách.

Faceless Void je při používání schopnosti Time Walk nezranitelný.

DOSAH: 650 / 700 / 750 / 800
VYBLOKOVANÝ ČASOVÝ ÚSEK: 2
CAST POINT 0.3s
40
Darkterror protrhne díru v čase, projde skrz Claszureme a v mžiku se objeví zpátky.
Time DilationW
Time Dilation

TYP SCHOPNOSTI:No Target

TYP POŠKOZENÍ:Magical

PRORAZÍ IMUNITU VŮČI DEBUFFŮM:No

LZE ODSTRANIT:Yes

Faceless Void uvězní na 8 / 9 / 10 / 11 sekund všechny poblíž se nacházející nepřátele v časové kapsli, čímž prodlouží aktuální cooldowny jejich schopností a sníží rychlost jejich útoku a pohybu o 7 / 8 / 9 / 10%. Za každý prodloužený cooldown se pak navyšuje nejen toto procento, ale také poškození, které nepřátelé utrží každou sekundu. Zatímco se nepřátelé nachází v kopuli schopnosti Chronosphere, trvání debuffu je pozastaveno, ale poškození je stále udělováno.

Neovlivňuje cooldowny předmětů.

ROZSAH: 775
TRVÁNÍ: 8 / 9 / 10 / 11
ZPOMALENÍ ZA COOLDOWN: 7% / 8% / 9% / 10%
ZPOMALENÍ POSTUPU COOLDOWNŮ: 30% / 40% / 50% / 60%
POŠK. ZA SEK. ZA COOLDOWN: 7 / 9 / 11 / 13
CAST POINT 0.1s
28 / 24 / 20 / 16
75 / 80 / 85 / 90
Těm, kdož se postaví Darkterrorovi, se zdá každý moment nekonečný.
Time Lock
Time Lock

TYP SCHOPNOSTI:Passive

TYP POŠKOZENÍ:Magical

PRORAZÍ IMUNITU VŮČI DEBUFFŮM:Yes

LZE ODSTRANIT:Yes Strong

Přidává útokům šanci uzamknout nepřátelskou jednotku v čase, díky čemuž ji bude Faceless Void moci zasáhnout podruhé.

Nesčítá se s předmětem Skull Basher.

TRVÁNÍ: 0.5
ŠANCE NA SPUŠTĚNÍ: 12% / 16% / 20% / 24%
BONUS K POŠKOZENÍ: 10 / 15 / 20 / 25
Údery Faceless Voida dopadají se silou trhající dimenze.
Reverse Time WalkD
Reverse Time Walk

TYP SCHOPNOSTI:Hidden, No Target, Show In Guides

PRORAZÍ IMUNITU VŮČI DEBUFFŮM:Yes

Schopnost dostupná v rámci 1,5 sekundy po dokončení přesunu schopnosti Time Walk. Po použití vrátí Faceless Voida zpět na jeho původní místo (před použitím Time Walk). Schopnost Reverse Time Walk nemá vliv na zdraví ani použití schopnosti Time Lock (při vylepšení předmětem Aghanim's Scepter).

0.5
0
ChronosphereR
Chronosphere

TYP SCHOPNOSTI:Point

PRORAZÍ IMUNITU VŮČI DEBUFFŮM:Yes

LZE ODSTRANIT:No

Vytvoří kopuli v časoprostoru, která zastaví všechny jednotky ve svém rozsahu. Pouze Faceless Void a jakákoli jednotka, kterou ovládá, nejsou nijak ovlivněni. V kopuli jsou také zmrazeny cooldowny všech schopností a předmětů, odhaleny neviditelné jednotky a Faceless Void se v ní pohybuje mnohonásobně rychleji.

Zastaví všechny přátelské i nepřátelské jednotky a budovy kromě těch ovládaných Faceless Voidem.

Faceless Void není schopností Chronosphere ovlivněn nikdy, ať už ji sešle kdokoli.

ROZSAH: 500
TRVÁNÍ: 3.75 / 4.25 / 4.75
CAST POINT 0.35s
160 / 150 / 140
150 / 225 / 300
Když se otevře trhlina do Claszureme, všechny bytosti chycené v ní se pravděpodobně už nikdy nevrátí.

Naposledy aktualizováno

Hero Talents
Talentový strom
+140 k rozsahu Chronosphere
25
20% šance na vyhnutí se poškození
-1s z cooldownu Time Walk
20
+80 k rychlosti útoku v Chronosphere
+12% ke zpomalení za cooldown Time Dilation
15
+30 k poškození Time Lock
+0.5s k vyblokovanému čas. úseku Time Walk
10
+7 k pošk. za sek. za cooldown Time Dilation
Atributy hrdiny
SílaObratnostInteligence
20 +2.619 +3.015 +1.5
Rychlost pohybu300
Rozsah vidění1800/800
Brnění2.66
Základní čas útoku1.7
Poškození56 - 62
Moment Útoku0.5