TetherQ
Tether

TYP SCHOPNOSTI:Unit Target

PŮSOBÍ NA:Allies

PRORAZÍ IMUNITU VŮČI KOUZLŮM:Yes

LZE ODSTRANIT:Ne

Spojí Ia se spřátelenou jednotkou, díky čemuž oba získají bonus k rychlosti pohybu. Pokud si Io obnoví zdraví nebo manu, obnoví se jeho cíli několikanásobek množství. Spojení se přeruší, jakmile se spřátelená jednotka vzdálí příliš daleko, nebo když Io schopnost sám deaktivuje.

Pokud se pokusíš spojit s jednotkou, která je ve vzdálenosti větší než 700 jednotek, Io se s ní propojí a přitáhne se blíže k ní (na vzdálenost 300 jednotek).

Připojená jednotka se bude léčit o něco rychleji a bude se léčit i v případě, že Io má plné zdraví.

Iova rychlost pohybu odpovídá rychlosti připojené jednotky.

MAX. DÉLKA SPOJENÍ: 900
BONUS K RYCHLOSTI POHYBU: 5% / 8% / 11% / 14%
ZVÝŠENÍ OBNOVENÉHO ZDRAVÍ/MANY: 0.6 / 0.9 / 1.2 / 1.5
ZPOMALENÍ: 8% / 16% / 24% / 32%
CAST POINT 0s
Cooldown icon12
Mana icon40
Benevolentní dotek Ia přenáší sílu mezi dimenzemi.
SpiritsW
Spirits

TYP SCHOPNOSTI:No Target

TYP POŠKOZENÍ:Magické

PRORAZÍ IMUNITU VŮČI KOUZLŮM:No

LZE ODSTRANIT:Ne

Vyvolá pět duší, které tančí v kruhu okolo Ia. Pokud narazí do nepřátelského hrdiny, vybuchnou a udělí poškození nepřátelským jednotkám kolem. Creepové od duší dostávají menší poškození a nezapříčiní jejich explozi. Po skončení schopnosti zbývající duše explodují.

Vylepšení s Aghanimem: Zajistí, že se kolem Ia každou sekundu pasivně objeví nová duše schopnosti Spirits. Maximální počet duší je 5.

Jakmile jsou duše vyvolány, Io je může poslat dál od sebe, nebo je naopak přivolat blíž k sobě.

POŠKOZENÍ CREEPŮ: 10 / 18 / 26 / 34
POŠKOZENÍ HRDINŮ: 20 / 40 / 60 / 80
DOSAH KROUŽENÍ: 700
ROZSAH EXPLOZE: 360
TRVÁNÍ: 19
CAST POINT 0s
Cooldown icon26 / 24 / 22 / 20
Mana icon120 / 130 / 140 / 150
Io pomocí svých nepředstavitelných schopností překroutí stavební částice vesmíru.
OverchargeE
Overcharge

TYP SCHOPNOSTI:No Target

LZE ODSTRANIT:Ne

Io získá bonus k rychlosti útoku a regeneraci zdraví dle maximální hodnoty svého zdraví. Pokud je Io spojen se spřátelenou jednotkou, získají bonusy oba dva.

RYCHLOST ÚTOKU: 50 / 80 / 110 / 140
REGENERACE DLE MAX. ZDRAVÍ: 0.5% / 0.6% / 0.7% / 0.8%
TRVÁNÍ: 8.0
CAST POINT 0s
Cooldown icon22 / 20 / 18 / 16
Mana icon40 / 60 / 80 / 100
Pomocí energie hmoty ze všech světů začne Io rozplétat nitky času.
RelocateR
Relocate

TYP SCHOPNOSTI:Point Target

LZE ODSTRANIT:Ne

Teleportuje Ia a s ním spojeného hrdinu na jakékoli místo na mapě. Po skončení kouzla se Io spolu se spojeným hrdinou vrátí zpět na původní místo. Dvojím kliknutím se teleportuješ k fontáně svého týmu.

Během prodlevy seslání se nepřátelům na bojišti a na minimapě zobrazí cílová pozice.

Pokud je Io během prodlevy seslání přerušen, je schopnost Relocate zrušena.

Pokud je k tobě připojen spojenecký hrdina, bude teleportován společně s tebou. Spojení můžeš kdykoliv přerušit a tím zabránit tomu, aby se s tebou hrdina teleportoval.

PRODLEVA: 3.5 / 3.25 / 3.0
NÁVRAT ZA: 12
CAST POINT 0s
Cooldown icon90 / 75 / 60
Mana icon175
Io je ztělesněním veškerých tajemství vesmíru.
Break TetherD
Break Tether

TYP SCHOPNOSTI:No Target

Přeruší vazbu se spojenou jednotkou.

Cooldown icon1
Spirits MovementF
Spirits Movement

TYP SCHOPNOSTI:No Target

Přivolá duše blíž, nebo je naopak pošle dál od tebe.

Cooldown icon0

Naposledy aktualizováno

Hero Talents
Talentový strom
Automatický útok na cíl spojené jednotky
25
+700 bodů zdraví
-25s z cooldownu Relocate
20
+60 k poškození hrdinů od Spirits
10% lifesteal kouzly
15
+325 k max. dosahu Spirits
+35 k poškození
10
+4 k regeneraci zdraví
Atributy hrdiny
SílaObratnostInteligence
17 +3.014 +1.623 +1.7
Rychlost pohybu320
Rozsah vidění1800/800
Brnění2.96
Základní čas útoku1.7
Poškození39 - 48
Moment Útoku0.15

Dotabuff is continuing to develop new Dota products and would like your feedback to help us shape them! Tell us a little about yourself and your Dota experience and you may be selected to do a short video call with us, and receive a $20 steam gift card for your time.