DisposeQ
Dispose

TYP SCHOPNOSTI:Unit Target

PŮSOBÍ NA:Both Basic, Both Hero

TYP POŠKOZENÍ:Magical

PRORAZÍ IMUNITU VŮČI DEBUFFŮM:No

LZE ODSTRANIT:Yes

Marci popadne vybranou spojeneckou nebo nepřátelskou jednotku a nedbaje její váhy si ji hodí za záda. Pokud jde o nepřítele, utrží poškození a je zpomalen. Nepřátelé v oblasti dopadu pak utrží poškození a jsou zpomaleni vždy, nezávisle na tom, kdo byl odhozen.

VZDÁLENOST ODHOZENÍ: 250
TRVÁNÍ ZPOMALENÍ: 3
POŠKOZENÍ DOPADEM: 70 / 140 / 210 / 280
ZPOMALENÍ POHYBU: 20% / 30% / 40% / 50%
CAST POINT 0.2s
16 / 14 / 12 / 10
75 / 80 / 85 / 90
Marci exceluje v odstraňování překážek z cesty princezny Mirany.
ReboundW
Rebound

TYP SCHOPNOSTI:Unit Target, Vector Targeting

PŮSOBÍ NA:Friendly Creep, Friendly Hero

TYP POŠKOZENÍ:Magical

PRORAZÍ IMUNITU VŮČI DEBUFFŮM:No

LZE ODSTRANIT:Yes Strong

Marci si nejprve vyhlédne spojeneckou jednotku, směr a vzdálenost, aby se následně k dané jednotce rozeběhla, odrazila se o ni a doletěla do cílové oblasti, kde udělí poškození a omráčí nepřátele poblíž.\n\nJednotka, o kterou se Marci odrazí, získá na 5 sekund 25 / 30 / 35 / 40% bonus k rychlosti pohybu.

Délka skoku musí být nejméně 150 jednotek.

Počátečnímu běhu se lze vyhnout.

MAX. DÉLKA SKOKU: 450 / 550 / 650 / 750
POŠKOZENÍ DOPADEM: 70 / 150 / 230 / 310
DOBA OMRÁČENÍ: 0.8 / 1.1 / 1.4 / 1.7
CAST POINT 0.1s
70 / 80 / 90 / 100
Ať už s dovolením, nebo bez něj, Marci dokáže pro přesun do víru boje využít ostatních válečníků.
SidekickE
Sidekick

TYP SCHOPNOSTI:Unit Target

PŮSOBÍ NA:Friendly Hero

TYP POŠKOZENÍ:Physical

PRORAZÍ IMUNITU VŮČI DEBUFFŮM:Yes

LZE ODSTRANIT:Yes

Marci prokáže svoji loajalitu a poskytne sobě a vybranému spojeneckému hrdinovi bonusy k lifestealu a poškození útoku. Marciin lifesteal také začne léčit daného spojence a naopak. Tyto bonusy jsou permanentní, ale pokud se od sebe Marci a její spojenec vzdálí na více než 2500 jednotek, začne Marci získávat pouze 50% bonusy, zatímco spojenec o bonusy úplně přijde. Bonusy jsou obnoveny, jakmile se k sobě hrdinové znovu přiblíží.

Marci nemůže schopnost použít sama na sebe.

Účinnost lifestealu je o 40% nižší vůči creepům.

BONUS K LIFESTEALU: 10% / 15% / 20% / 25%
BONUS K POŠKOZENÍ: 6 / 12 / 24 / 48
CAST POINT 0s
20
45 / 40 / 35 / 30
Už v útlém věku se Marci naučila, že nejlepší zbraní je spolehlivý pomocník.
UnleashR
Unleash

TYP SCHOPNOSTI:No Target

TYP POŠKOZENÍ:Magical

LZE ODSTRANIT:No

Marci v sobě probudí skrytou sílu a získá nabití zuřivosti, která jí umožní provést bleskurychlou sérii (či více sérií) devastujících úderů, které na 2 sekundy sníží rychlost pohybu a útoku cíle. Poslední úder každé naplno využité série navíc vyšle kolem cíle nárazovou vlnu udělující poškození. Mezi sériemi úderů si Marci musí vždy 1.5 sekundy odpočinout a nemůže útočit.\n\nKdyž je schopnost použita, Marci získá 15% k rychlosti pohybu.

Po zahájení série úderů musí být všechny údery provedeny v rámci 1 sekundy, jinak je ztracen bonus posledního úderu.

Odstraňuje omezení rychlosti útoku.

TRVÁNÍ: 16
POČET ÚDERŮ ZA SÉRII: 4 / 5 / 6
BONUS K RYCHLOSTI ÚTOKU: 700 / 975 / 1325
ROZSAH VLNY: 800
POŠKOZENÍ VLNY: 50 / 100 / 150
ZPOMALENÍ POHYBU: 30%
ZPOMALENÍ ÚTOKU (ZÁKL. RYCHLOSTI): 60 / 80 / 100
CAST POINT 0.2s
90 / 75 / 60
100 / 125 / 150
Marci zatvrzele odmítá všechny pokusy o vyzkoumání zdroje její síly.

Naposledy aktualizováno

Hero Talents
Talentový strom
+65 k poškození Sidekick
25
+350 k vzdálenosti odhození Dispose
+15% k rychlosti pohybu při Unleash
20
+0.75s k době omráčení Rebound
+10% k rychlosti pohybu od Rebound
15
+90 k poškození dopadem Dispose
+10% k lifestealu Sidekick
10
+100 k dosahu/délce skoku Rebound
Atributy hrdiny
SílaObratnostInteligence
23 +3.020 +1.819 +1.5
Rychlost pohybu315
Rozsah vidění1800/800
Brnění2.8
Základní čas útoku1.7
Poškození28 - 34
Moment Útoku0.3