Boundless StrikeQ
Boundless Strike

TYP SCHOPNOSTI:Point Target

PŮSOBÍ NA:Enemy Units

TYP POŠKOZENÍ:Fyzické

Monkey King protáhne svoji hůl a praští s ní o zem, čímž omráčí nepřátele v dosahu a udělí kritické poškození odvozené od svého útoku. Tato schopnost nemůže minout.

DOBA OMRÁČENÍ: 0.4 / 0.8 / 1.2 / 1.6
KRITICKÉ POŠKOZENÍ: 150% / 175% / 200% / 225%
DOSAH: 1200
CAST POINT 0.4s
Cooldown icon22
Mana icon100
Jingu Bang není jen tak ledajaká hůl a na povel svého majitele se dokáže protáhnout tak, aby jí nikdo neutekl.
Tree DanceW
Tree Dance

TYP SCHOPNOSTI:Unit Target

Monkey King vyskočí na špičku stromu, kde získá schopnost Primal Spring – vyvolávaný seskok zpět na zem. Pokud je Monkey Kingův strom zničen, spadne a je na 4 sekundy omráčen. Jestliže Monkey King na zemi utrží poškození od hráčem ovládaných jednotek či Roshana, spustí se cooldown schopnosti Tree Dance.

Cooldown schopnosti Tree Dance se spustí po dopadu.

Pro obyčejný seskok klikni pravým tlačítkem myši na zem.

VZDÁLENOST: 1000
COOLDOWN POŠKOZENÍ: 3.0
POŠKOZENÍ SCHOPNOSTI PRIMAL SPRING: 140 / 210 / 280 / 350
ZPOMALENÍ SCHOPNOSTI PRIMAL SPRING: 20% / 40% / 60% / 80%
CAST POINT 0.3s
Cooldown icon1.2
Mana icon0
Sun Wukong čile tančí na špičkách stromů nad nic netušícími nepřáteli.
Primal SpringE
Primal Spring

TYP SCHOPNOSTI:Channelled, Point Target

TYP POŠKOZENÍ:Magické

PRORAZÍ IMUNITU VŮČI KOUZLŮM:No

Monkey King seskočí ze svého úkrytu na stromě do víru boje, přičemž udělí poškození a zpomalí všechny nepřátele v rozsahu. Hodnota poškození a zpomalení závisí na délce vyvolávání.

POŠKOZENÍ: 140 / 210 / 280 / 350
ZPOMALENÍ POHYBU: 20% / 40% / 60% / 80%
TRVÁNÍ ZPOMALENÍ: 4.0
MAX. VZDÁLENOST: 1000
CAST POINT 0s
Cooldown icon19 / 17 / 15 / 13
Mana icon100
Sun Wukongův překvapivý útok z bezpečí úkrytu nepřátele nejen překvapí, ale také jim značně ublíží.
Jingu Mastery
Jingu Mastery

TYP SCHOPNOSTI:Passive

PRORAZÍ IMUNITU VŮČI KOUZLŮM:Yes

Monkey Kingovy útoky probouzí sílu hole Jingu Bang, která po čtyřech zásazích jednoho stejného hrdiny garantuje čtyři nabité útoky disponující bonusem k poškození a lifestealem.

Do počitadla zásahů jsou zahrnovány i zásahy provedené schopností Boundless Strike.

VYŽADOVANÉ ZÁSAHY: 4
RESET POČÍTADLA: 10
NABITÍ: 4
BONUS K POŠKOZENÍ: 60 / 90 / 120 / 150
BONUS K LIFESTEALU: 15% / 30% / 45% / 60%
Cooldown icon0
Sun Wukongova hůl je citlivá na změny nálad svého majitele a dokáže se jim vhodně přizpůsobit.
MischiefF
Mischief

TYP SCHOPNOSTI:No Target

Umožní Monkey Kingovi převzít podobu jednoho z předmětů/tvorů/objektů v okolí. Přestrojení je přerušeno utržením poškození, zaútočením či použitím jakéhokoli předmětu nebo schopnosti. Monkey King je 0.2 sekundy po přestrojení imunní vůči poškození.

RYCHLOST POHYBU: 200
CAST POINT 0s
Cooldown icon20
Mana icon0
Ten strom vypadá podezřele.
Wukong's CommandR
Wukong's Command

TYP SCHOPNOSTI:Point Target

TYP POŠKOZENÍ:Fyzické

Kolem Monkey Kinga se v kruhové formaci rozmístí několik opičích válečníků, kteří disponují jeho útokem a všímají si pouze nepřátelských hrdinů. Pokud Monkey King opustí vybranou oblast, válečníci zmizí. Po dobu trvání také Monkey King získává bonus k brnění.

Lze vylepšit pomocí předmětu Aghanim's Scepter.

Vylepšení s Aghanimem: Zajistí, že se vždy po 3,5 sekundy poblíž Monkey Kinga objeví opičí válečník. Válečník se neobjeví, pokud je Monkey King neviditelný nebo na stromě.

Pro válečníky neplatí bonusy schopnosti Jingu Mastery.

Válečníci nekopírují předmět Skull Basher nebo Abyssal Blade.

BONUS K BRNĚNÍ: 12 / 18 / 24
RYCHLOST ÚTOKU VÁLEČNÍKŮ: 1.2
TRVÁNÍ: 13.0
CAST POINT 1.2s
Cooldown icon130 / 110 / 90
Mana icon100
Monkey King si vytrhne chomáč srsti a každý její pramen promění v kopii sebe samého.
Spring Early
Spring Early

TYP SCHOPNOSTI:No Target

Revert Form
Revert Form

TYP SCHOPNOSTI:No Target

Navrátí Monkey Kingovi jeho původní podobu.

Cooldown icon1
Mana icon0

Naposledy aktualizováno

Hero Talents
Talentový strom
Dvojnásobný rozsah Wukong's Command
25
+100 k brnění Wukong's Command
+400 k poškození Primal Spring
20
+50% k násobiči krit. zásahů Boundless Strike
+75 k bonusovému poškození Jingu Mastery
15
+600 k dosahu Tree Dance
+20 k rychlosti útoku
10
+300 k dohledu Tree Dance
Atributy hrdiny
SílaObratnostInteligence
19 +2.822 +3.720 +1.8
Rychlost pohybu305
Rozsah vidění1800/800
Brnění0.08
Základní čas útoku1.7
Poškození51 - 57
Moment Útoku0.45