WaveformQ
Waveform

TYP SCHOPNOSTI:Point Target

TYP POŠKOZENÍ:Magické

PRORAZÍ IMUNITU VŮČI KOUZLŮM:No

Morphling se přemění na vlnu, vyrazí kupředu a udělí poškození všem nepřátelským jednotkám v cestě. Během používání této schopnosti je Morphling nezranitelný.

DAMAGE: 75 / 150 / 225 / 300
CAST POINT 0.25s
20 / 17 / 14 / 11
130
Příval nezkrotné vody, která nepřátele strhne svojí silou.
Adaptive Strike (Agility)W
Adaptive Strike (Agility)

TYP SCHOPNOSTI:Unit Target

PŮSOBÍ NA:Enemy Units

TYP POŠKOZENÍ:Magické

PRORAZÍ IMUNITU VŮČI KOUZLŮM:No

Vyšle směrem k nepřátelské jednotce vlnu vody, která udělí základní poškození plus bonus založený na Morphlingově obratnosti zvětšené násobičem. Pokud je Morphlingova obratnost o 50% vyšší než jeho síla, schopnost udělí maximální poškození.

Po použití je uvalen 3.0sekundový cooldown také na schopnost Adaptive Strike (síla).

Projektil se pohybuje rychlostí 1150.0 bodů.

ZÁKLADNÍ POŠKOZENÍ: 40 / 50 / 60 / 70
MIN. NÁSOBIČ POŠK. DLE OBRATNOSTI: 0.5
MAX. NÁSOBIČ POŠK. DLE OBRATNOSTI: 1.0 / 1.5 / 2.0 / 2.5
CAST POINT 0.25s
10
50 / 60 / 70 / 80
Morphlingovy vlny dokáží drtit kosti.
Adaptive Strike (Strength)E
Adaptive Strike (Strength)

TYP SCHOPNOSTI:Unit Target

PŮSOBÍ NA:Enemy Units

TYP POŠKOZENÍ:Magické

PRORAZÍ IMUNITU VŮČI KOUZLŮM:No

LZE ODSTRANIT:Pouze silnými kouzly

Vyšle směrem k nepřátelské jednotce vlnu vody, která ji dle Morphlingovy síly omráčí a odhodí. Pokud je Morphlingova síla o 50% vyšší než jeho obratnost, schopnost udělí maximální omráčení/odhození.

Po použití je uvalen 3.0sekundový cooldown také na schopnost Adaptive Strike (obratnost).

Projektil se pohybuje rychlostí 1150.0 bodů.

MIN. OMRÁČENÍ: 0.5
MAX. OMRÁČENÍ: 1.5 / 2.0 / 2.5 / 3.0
MIN. ODHOZENÍ: 100
MAX. ODHOZENÍ: 500
CAST POINT 0.25s
10
50 / 60 / 70 / 80
Morphlingovy vlny dokáží drtit kosti.
Attribute Shift (Agility Gain)D
Attribute Shift (Agility Gain)

TYP SCHOPNOSTI:No Target, Toggle

Morphling změní svou podobu a body ze síly postupně převede na body obratnosti. Tento proces lze vrátit zpět. Rychlost přeměny bodů se s rostoucí úrovní schopnosti zvyšuje. Pasivně přidává bonus k obratnosti.

Schopnost Attribute Shift nemůže konvertovat atributy od předmětů.

Vylepšením schopnosti Attribute Shift (nárůst obratnosti) je vylepšena také schopnost Attribute Shift (nárůst síly).

BONUS K OBRATNOSTI: 3 / 5 / 7 / 9
RYCHLOST PŘEVODU: 3 / 6 / 12 / 24
SPOTŘEBA MANY ZA SEKUNDU: 10
0
Stejně jako se přelévá voda, přelévají se i Morphlingovy vlastnosti.
Attribute Shift (Strength Gain)F
Attribute Shift (Strength Gain)

TYP SCHOPNOSTI:No Target, Toggle

Morphling změní svou podobu a body z obratnosti postupně převede na body síly. Tento proces lze vrátit zpět. Rychlost přeměny bodů se s rostoucí úrovní schopnosti zvyšuje. Pasivně přidává bonus k síle.

Schopnost Attribute Shift nemůže konvertovat atributy od předmětů.

Vylepšením schopnosti Attribute Shift (nárůst síly) je vylepšena také schopnost Attribute Shift (nárůst obratnosti).

BONUS K SÍLE: 3 / 5 / 7 / 9
RYCHLOST PŘEVODU: 3 / 6 / 12 / 24
SPOTŘEBA MANY ZA SEKUNDU: 10
0
Stejně jako se přelévá voda, přelévají se i Morphlingovy vlastnosti.
MorphR
Morph

TYP SCHOPNOSTI:Unit Target

PRORAZÍ IMUNITU VŮČI KOUZLŮM:Yes

LZE ODSTRANIT:Ne

Morphling se promění ve vybraného nepřátelského hrdinu a získá jeho základní schopnosti vylepšené nižší spotřebou many. Během trvání schopnosti lze přepínat mezi podobami.

Schopností Morph nemůžeš zaměřit sám sebe.

Schopnost Morph nezkopíruje schopnosti zajišťované Shardem/Scepterem, pokud Morphling sám nevlastní daný předmět/předměty.

TRVÁNÍ: 20
ATRIBUTY UKRADENÉ SE SCEPTEREM: 20%
SÍLA KOUZEL UKRADENÁ SE SCEPTEREM (INTEL.): 20%
RYCHLOST ÚTOKU UKRADENÁ SE SCEPTEREM (OBRAT.): 50%
ODOLNOST VŮČI ZMĚNĚ STAVU UKRADENÁ SE SCEPTEREM (SÍLA): 35%
CAST POINT 0.25s
140 / 100 / 60
50
Zírání na Morphlinga se vytvoří odraz, který napodobuje pozorovatele.
Morph ReplicateR
Morph Replicate

TYP SCHOPNOSTI:No Target

LZE ODSTRANIT:Ne

Přepíná mezi Morphlingovou původní a přivlastněnou podobou.

1
0

Naposledy aktualizováno

Hero Talents
Talentový strom
Attribute Shift použitelná při omráčení
25
+2 nabití Waveform
Auto. útok na nepřátele zasažené Waveform
20
+20 k síle
+15 k obratnosti
15
+16s k trvání Morph
+250 k dosahu Waveform
10
+15% k odolnosti vůči magii
Atributy hrdiny
SílaObratnostInteligence
22 +3.024 +3.919 +1.8
Rychlost pohybu285
Rozsah vidění1800/800
Brnění1.36
Základní čas útoku1.5
Poškození33 - 42
Moment Útoku0.5