ImpaleQ
Impale

TYP SCHOPNOSTI:Point Target

PŮSOBÍ NA:Enemy Units

TYP POŠKOZENÍ:Magické

PRORAZÍ IMUNITU VŮČI KOUZLŮM:No

LZE ODSTRANIT:Pouze silnými kouzly

Nechá ze země vyrazit řadu kamenných bodců, které nejprve vymrští zasažené nepřátele do vzduchu a následně je dopadem omráčí a udělí jim poškození.

Bodce se pohybují rychlostí 1600 jednotek za sekundu do vzdálenosti 750.

Schopnost Impale nelze vyblokovat předmětem Linken's Sphere.

DOBA OMRÁČENÍ: 1.4 / 1.8 / 2.2 / 2.6
POŠKOZENÍ: 100 / 160 / 220 / 280
CAST POINT 0.3s
17 / 16 / 15 / 14
100 / 110 / 120 / 130
Všichni zélotičtí skarabové disponují důvěrnou znalostí podzemních cest, které využívají pro svou výhodu.
Mana BurnW
Mana Burn

TYP SCHOPNOSTI:Unit Target

PŮSOBÍ NA:Enemy Heroes

TYP POŠKOZENÍ:Magické

PRORAZÍ IMUNITU VŮČI KOUZLŮM:No

Spálí manu nepřátelského hrdiny rovnou určitému násobku jeho inteligence a zároveň způsobí stejně vysoké poškození.

NÁSOBIČ DLE INTELIGENCE: 2 / 3 / 4 / 5
CAST POINT 0.4s
20 / 15 / 10 / 5
70 / 80 / 90 / 100
Bible v Ultimyrské knihovně popisuje skaraba se schopností užírat mysl slabším tvorům.
Spiked CarapaceE
Spiked Carapace

TYP SCHOPNOSTI:No Target

PRORAZÍ IMUNITU VŮČI KOUZLŮM:No

LZE ODSTRANIT:Ne

Pokud je schopnost Spiked Carapace použita nad povrchem, odráží a neguje poškození udělené Nyx Assassinovi (maximálně jednou od každého zdroje), a navíc omračuje útočníka. Aktivování schopnosti Spiked Carapace nepřeruší neviditelnost schopnosti Vendetta.

Pokud je schopnost Spiked Carapace použita, když je Nyx zahrabán pod zemí schopností Burrow, okamžitě omráčí všechny poblíž se nacházející nepřátele.

Poškození je vypočítáno až po všech redukcích.

Schopnost Spiked Carapace se aktivuje pouze při utržení poškození od hráčem ovládaných jednotek.

Odražené poškození je stejného typu jako poškození, které bylo uděleno Nyxovi.

TRVÁNÍ ODRÁŽENÍ: 2.0
DOBA OMRÁČENÍ: 0 / 1 / 1 / 2
ODRAŽENÉ POŠKOZENÍ: 100%
CAST POINT 0s
25 / 20 / 15 / 10
40
I když je skořápka skarabů poměrně tenká, je chráněna sítí zatahovacích hrotů ostrých jako břitva.
BurrowD
Burrow

TYP SCHOPNOSTI:No Target

LZE ODSTRANIT:Ne

Nyx Assassin se po chvíli zahrabe pod zem. Když je zahrabaný, schopnost Spiked Carapace ihned po použití omráčí nepřátele, schopnosti Mana Burn a Impale mají větší dosah a schopnost Impale má kratší cooldown. Při používání schopnosti Burrow je Nyx neviditelný a nemůže se hýbat, ani útočit. Nyx také dostává nižší poškození od všech zdrojů.

Použití schopnosti Vendetta přeruší zahrabání.

REDUKCE POŠKOZENÍ PŘI ZAHRABÁNÍ: 40%
BONUS K DOSAHU IMPALE PŘI ZAHRABÁNÍ: 525
DOSAH MANA BURN PŘI ZAHRABÁNÍ: 450
REDUKCE COOLDOWNU IMPALE PŘI ZAHRABÁNÍ: 7.0
ROZSAH SPIKED CARAPACE PŘI ZAHRABÁNÍ: 300
CAST POINT 1.5s
Některé z kast zélotických skarabů jsou známé pro svoji taktiku lovu zahrnující zahrabání se pod zem a nečinné čekání na správný okamžik.
VendettaR
Vendetta

TYP SCHOPNOSTI:No Target

TYP POŠKOZENÍ:Neredukované

PRORAZÍ IMUNITU VŮČI KOUZLŮM:Yes

LZE ODSTRANIT:Ne

Nyx se zneviditelní a získá bonus k rychlosti pohybu. Pokud Nyx přeruší neviditelnost útokem, je kromě základního poškození udělen také masivní bonus.

Má prodlevu zneviditelnění dlouhou 0.0 sekund.

Pokud je k přerušení neviditelnosti použito kouzlo nebo neviditelnost vyprší, je bonus k poškození ztracen.

TRVÁNÍ: 40 / 50 / 60
BONUS K RYCHLOSTI POHYBU: 16% / 18% / 20%
BONUS K POŠKOZENÍ: 300 / 450 / 600
TRVÁNÍ DEBUFFU: 4.0
REDUKCE ODOLNOSTI VŮČI MAGII: 17%
BONUS K RYCHLOSTI POHYBU: 25%
80 / 70 / 60
180 / 240 / 300
Skarab zabíjí ve jménu své královny.
UnburrowF
Unburrow

TYP SCHOPNOSTI:No Target

Nyx se vyhrabe ze země.

0
0
Některé z kast zélotických skarabů jsou známé pro svoji taktiku lovu zahrnující zahrabání se pod zem a nečinné čekání na správný okamžik.

Naposledy aktualizováno

Hero Talents
Talentový strom
Vendetta zajišťující neomezený pohyb
25
Mana Burn s rozsahem +300
+130 k poškození Impale
20
+0.6s k době omráčení Spiked Carapace
+0.5× k násobiči dle inteligence Mana Burn
15
+0.5s Spiked Carapace Reflect Duration
+0.25s k době omráčení Impale
10
+8% k síle kouzel
Atributy hrdiny
SílaObratnostInteligence
17 +2.518 +2.521 +2.1
Rychlost pohybu310
Rozsah vidění1800/800
Brnění3.52
Základní čas útoku1.7
Poškození45 - 49
Moment Útoku0.46