Fortune's EndQ
Fortune's End

TYP SCHOPNOSTI:Channelled, Unit Target

PŮSOBÍ NA:Heroes

TYP POŠKOZENÍ:Magické

PRORAZÍ IMUNITU VŮČI KOUZLŮM:No

LZE ODSTRANIT:Ano

VYVOLÁVÁ SE – Usměrní Oraclovu sílu do blesku očišťující energie, který po vypuštění nechá nepřátelskou jednotku zakořenit, udělí jí poškození a odstraní z ní a z jednotek poblíž ní veškeré buffy. Pokud je cílem spojenecká jednotka, dojde pouze k jejímu očištění od debuffů. Trvání zakořenění je přímo úměrné času strávenému vyvoláváním schopnosti.

STANDARDNÍ ODSTRAŇUJÍCÍ KOUZLO

MAX. DOBA VYVOLÁVÁNÍ: 2.5
POŠKOZENÍ: 120 / 150 / 180 / 210
MIN. TRVÁNÍ ZAKOŘENĚNÍ: 0.5
MAX. TRVÁNÍ ZAKOŘENĚNÍ: 2.5
ROZSAH: 300
BONUS K DOSAHU S AGHANIMEM: 800
BONUS K ROZSAHU S AGHANIMEM: 150
DOBA OMRÁČENÍ S AGHANIMEM: 50%
CAST POINT 0s
Cooldown icon15 / 12 / 9 / 6
Mana icon100
Astrální orb praská, když paprsek syrové energie vyrazí ven a dočasně přeruší spojení mezi nepřítelovou myslí a tělem.
Fate's EdictW
Fate's Edict

TYP SCHOPNOSTI:Unit Target

PŮSOBÍ NA:Enemy Units

PRORAZÍ IMUNITU VŮČI KOUZLŮM:No

LZE ODSTRANIT:Ano

Oracle začaruje cíl, čímž jej odzbrojí a poskytne mu 100% odolnost vůči magickému poškození. Lze seslat na spojence i nepřítele.

TRVÁNÍ: 3.0 / 3.5 / 4.0 / 4.5
CAST POINT 0.3s
Cooldown icon16 / 13 / 10 / 7
Mana icon50
Nezpochybnitelné proroctví praví: „Vyvolený nechť krátkodobě necítí žádné z kouzel. Zato jiné druhy utrpení...“
Purifying FlamesE
Purifying Flames

TYP SCHOPNOSTI:Unit Target

PŮSOBÍ NA:Allied Units

TYP POŠKOZENÍ:Magické

PRORAZÍ IMUNITU VŮČI KOUZLŮM:No

LZE ODSTRANIT:Ano

Vypálí z cíle vše špatné, čímž mu udělí masivní magické poškození a teprve poté jej začne průběžně léčit. Množství obnoveného zdraví po dobu trvání kouzla převyšuje počáteční poškození. Lze seslat na spojence i nepřítele.

Léčení od schopnosti Purifying Flames lze sčítat samo se sebou.

POŠKOZENÍ: 90 / 180 / 270 / 360
ZDRAVÍ ZA SEKUNDU: 11 / 22 / 33 / 44
CELKOVÉ LÉČENÍ: 99 / 198 / 297 / 396
TRVÁNÍ: 9.0
CAST POINT 0.15s
Cooldown icon2.25
Mana icon80 / 85 / 90 / 95
Stejně jako zrcadlový sál dokáže zesílit světlo jediné svíce, roztříštěné stěny vesmíru dokáží zesílit pouhý záblesk myšlenky na nesnesitelný plamen.
False PromiseR
False Promise

TYP SCHOPNOSTI:Unit Target

PŮSOBÍ NA:Allied Heroes

PRORAZÍ IMUNITU VŮČI KOUZLŮM:Yes

LZE ODSTRANIT:Ne

Dočasně změní osud spojence, čímž oddálí účinek jakéhokoli na něj působícího léčení nebo poškození až do skončení trvání schopnosti False Promise. Veškeré oddálené léčení je zdvojnásobeno. Po použití odstraní schopnost většinu negativních efektů a přerušení.

SILNÉ ODSTRAŇUJÍCÍ KOUZLO

Oddálené poškození a léčení vezme při působení v potaz brnění a redukce odolnosti vůči magii.

Oddálené poškození a léčení je uděleno, jakmile se cíl stane zranitelným.

TRVÁNÍ: 8 / 9 / 10
CAST POINT 0.3s
Cooldown icon115 / 80 / 45
Mana icon100 / 150 / 200
Nepřátelé a falešní proroci lžou o budoucnosti.

Naposledy aktualizováno

Hero Talents
Talentový strom
+1.5s k trvání False Promise
25
-1.5s z max. doby vyvolávání Fortune's End
-50% z poškození Purifying Flames spojencům
20
-20.0s z cooldownu False Promise
-1.0s z cooldownu Purifying Flames
15
+125 k dosahům schopností
+12 k inteligenci
10
+0.4s k trvání Fortune's End
Atributy hrdiny
SílaObratnostInteligence
20 +2.415 +1.726 +4.0
Rychlost pohybu295
Rozsah vidění1800/800
Brnění2.1
Základní čas útoku1.7
Poškození39 - 45
Moment Útoku0.3