Icarus DiveQ
Icarus Dive

TYP SCHOPNOSTI:Point Target

TYP POŠKOZENÍ:Magické

PRORAZÍ IMUNITU VŮČI KOUZLŮM:No

LZE ODSTRANIT:Ano

Phoenix se střemhlav vrhne do vybrané oblasti v určité vzdálenosti, udělí průběžné poškození a zpomalí pohyb jednotek, se kterými přijde do styku, a poté se navrátí na svou původní pozici. Pokud Phoenix použije schopnost Supernova, jeho střemhlavý let se přeruší.

Let schopnosti Icarus Dive trvá %dive_duration% sekundy a lze jej přerušit opětovným použitím schopnosti.

SPOTŘEBA ZDRAVÍ: 15%
DÉLKA LETU: 1400
DOBA HOŘENÍ: 4.0
POŠKOZENÍ ZA SEKUNDU: 10 / 30 / 50 / 70
ZPOMALENÍ POHYBU: 19% / 22% / 25% / 28%
CAST POINT 0.2s
36 / 34 / 32 / 30
0
Ačkoliv není Phoenix v cestování vesmírem žádným nováčkem, prolétávání atmosférou ho zvláštním způsobem uspokojuje.
Fire SpiritsW
Fire Spirits

TYP SCHOPNOSTI:No Target

TYP POŠKOZENÍ:Magické

PRORAZÍ IMUNITU VŮČI KOUZLŮM:No

LZE ODSTRANIT:Ano

Vyvolá 4 ohnivé duše, které začnou obíhat kolem Phoenixe. Každou z nich lze nezávisle na ostatních vypustit do vybrané oblasti. Zasažené nepřátelské jednotky budou dostávat průběžné poškození a bude výrazně snížena rychlost jejich útoku.

Ohnivé duše na 1 sekundu odhalí oblast, do které dopadnou.

SPOTŘEBA ZDRAVÍ: 20%
TRVÁNÍ DUŠE: 20.0
DOSAH: 175
DOBA HOŘENÍ: 4.0
ZPOMALENÍ ÚTOKU: -80 / -100 / -120 / -140
POŠKOZENÍ ZA SEKUNDU: 15 / 35 / 55 / 75
51 / 44 / 37 / 30
120
Ve Phoenixově nestálém jádru se občas zrodí inteligentní ohnivé duše.
Sun RayE
Sun Ray

TYP SCHOPNOSTI:Point Target

TYP POŠKOZENÍ:Magické

PRORAZÍ IMUNITU VŮČI KOUZLŮM:No

LZE ODSTRANIT:Ne

Phoenix vypustí paprsek světla sající jeho zdraví. Paprsek uděluje poškození a léčí spojence základní hodnotou, ke které je přičteno určité procento z jejich maximálního zdraví. Procento se navyšuje během trvání schopnosti.

Paprsek schopnosti Sun Ray je široký %radius% a dlouhý %abilitycastrange% jednotek.

Schopnost je přerušena, pokud je Phoenix omráčen, umlčen, chycen v cyklónu, přeměněn nebo uspán.

Phoenix může v průběhu schopnosti Sun Ray používat předměty a jiné schopnosti.

SPOTŘEBA ZDRAVÍ ZA SEKUNDU: 6%
ZÁKL. POŠKOZENÍ ZA SEKUNDU: 14 / 20 / 26 / 32
BONUS K POŠK. DLE MAX. ZDRAVÍ: 1.0% / 2.75% / 4.5% / 6.25%
ZÁKLADNÍ LÉČENÍ ZA SEKUNDU: 7 / 10 / 13 / 16
BONUS K LÉČENÍ DLE MAX. ZDRAVÍ: 0.625% / 1.25% / 1.875% / 2.5%
CAST POINT 0.01s
30
100 / 110 / 120 / 130
Skulina, kterou mezihvězdná energie z Phoenixova jádra protéká, je široká pouze několik atomů.
Toggle MovementD
Toggle Movement

TYP SCHOPNOSTI:No Target

Umožní během používání schopnosti Sun Ray pomalý pohyb vpřed.

Během používání schopnosti Sun Ray se může Phoenix pohybovat přes útesy a stromy.

SKVARK!
SupernovaR
Supernova

TYP SCHOPNOSTI:No Target

PŮSOBÍ NA:Allied Heroes

TYP POŠKOZENÍ:Magické

PRORAZÍ IMUNITU VŮČI KOUZLŮM:Yes

LZE ODSTRANIT:Ne

Phoenix dobrovolně obětuje svůj život za šanci na znovuzrození. Po použití se promění v rozpálené slunce, které spaluje nepřátele v rozlehlé oblasti. Slunce může být zničeno pouze útoky od nepřátelských hrdinů. Pokud není zničeno, po [6] sekundách vybuchne, omráčí všechny poblíž se nacházející nepřátele a promění se v Phoenixe s obnoveným zdravím, manou a schopnostmi.

SILNÉ ODSTRAŇUJÍCÍ KOUZLO

ROZSAH: 1200
POŠKOZENÍ ZA SEKUNDU: 60 / 90 / 120
DOBA OMRÁČENÍ: 2.0 / 2.5 / 3.0
POČET ÚTOKŮ KE ZNIČENÍ: 6 / 8 / 10
POČET ÚTOKŮ KE ZNIČENÍ SE SCEPTEREM: 7 / 10 / 13
DOSAH SCHOPNOSTI SE SCEPTEREM: 500
CAST POINT 0.01s
120
150 / 200 / 250
Supernova může být pro Phoenixe smrtící, avšak z jejích plamenů povstanou nové paprsky připravené putovat vesmírem až do konce věků.
Launch Fire SpiritF
Launch Fire Spirit

TYP SCHOPNOSTI:Point Target

TYP POŠKOZENÍ:Magické

PRORAZÍ IMUNITU VŮČI KOUZLŮM:No

Každou z ohnivých duší lze nezávisle na ostatních vypustit do vybrané oblasti. Zasažené nepřátelské jednotky budou dostávat průběžné poškození a bude výrazně snížena rychlost jejich útoku.

Oblast zasažená ohnivou duší je na 1 sekundu odhalena.

SPOTŘEBA ZDRAVÍ: 20%
TRVÁNÍ DUŠE: 20
DOSAH: 175
DOBA HOŘENÍ: 4.0
ZPOMALENÍ ÚTOKU: -80 / -100 / -120 / -140
POŠKOZENÍ ZA SEKUNDU: 15 / 35 / 55 / 75
0
0
PFÁÁÁ! BUM
Stop Icarus Dive
Stop Icarus Dive

TYP SCHOPNOSTI:No Target

Okamžitě přeruší schopnost Icarus Dive.

SKRÍÍÍ!
Stop Sun Ray
Stop Sun Ray

TYP SCHOPNOSTI:No Target

Okamžitě zastaví schopnost Sun Ray.

ČÍRP!

Naposledy aktualizováno

Hero Talents
Talentový strom
+1.5% k max. poškození Sun Ray
25
+3 zásahy ke zničení Supernovy
+0.5s k době omráčení Supernovy
20
+1000 k dosahu Icarus Dive
+500 bodů zdraví
15
+25 k pošk. Fire Spirits za sekundu
+6% k síle kouzel
10
+24% ke zpomalení pohybu Icarus Dive
Atributy hrdiny
SílaObratnostInteligence
23 +3.512 +1.316 +1.8
Rychlost pohybu280
Rozsah vidění1800/800
Brnění0.68
Základní čas útoku1.7
Poškození49 - 59
Moment Útoku0.35

Check out our newest Dotabuff App module!
- game-aware build paths
- real-time recommendations
- build timings
- and more!