Smoke ScreenQ
Smoke Screen

TYP SCHOPNOSTI:Point Target

PRORAZÍ IMUNITU VŮČI KOUZLŮM:No

LZE ODSTRANIT:Ne

Hodí na zem kouřovou bombu, jejíž oblak umlčí nepřátele a také způsobí, že minou některé ze svých útoků.

Lze použít i během schopnosti Tricks of the Trade.

Nezabraňuje používání předmětů s aktivními schopnostmi.

ROZSAH: 300 / 325 / 350 / 375
TRVÁNÍ: 6
MÍRA MINUTÍ: 30% / 45% / 60% / 75%
CAST POINT 0.2s
20 / 17 / 14 / 11
65 / 70 / 75 / 80
Už od svého útěku v noci zrady si Riki cení jednoduché kouřové clony skvělé pro zmatení nepřátel.
Blink StrikeW
Blink Strike

TYP SCHOPNOSTI:Unit Target

TYP POŠKOZENÍ:Magické

PRORAZÍ IMUNITU VŮČI KOUZLŮM:Yes

Riki se teleportuje za vybranou jednotku, a pokud je nepřátelská, dočasně ji zpomalí a udělí jí bonusové poškození.

Rikiho první útok po použití schopnosti Blink Strike je vždy útok zezadu.

Poškození schopnosti Blink Strike je uděleno před následujícím útokem.

Schopnost Blink Strike můžeš použít i na spojence, ale neudělíš tak žádné poškození.

BONUS K POŠKOZENÍ: 40 / 60 / 80 / 100
TRVÁNÍ ZPOMALENÍ: 0
CAST POINT 0.3s
0.1
50 / 55 / 60 / 65
Neviditelnému vrahovi a jeho čilým pohybům nelze uniknout.
Tricks of the TradeE
Tricks of the Trade

TYP SCHOPNOSTI:Channelled, Point Target

PŮSOBÍ NA:Allied Heroes

PRORAZÍ IMUNITU VŮČI KOUZLŮM:Yes

Riki zmizí z reálného světa a vždy po chvíli zaútočí zezadu na náhodného nepřítele v oblasti kolem.

Pokud s Rikim hneš, zatímco je mimo reálný svět, schopnost se přeruší.

ROZSAH: 450
POČET ÚTOKŮ: 4
POŠKOZENÍ ÚTOKU: 40%
NAVÝŠENÍ OBRATNOSTI: 55% / 70% / 85% / 100%
POČET ÚTOKŮ: 5
DOSAH SCHOPNOSTI: 700
CAST POINT 0.3s
21 / 18 / 15 / 12
55
Neviditelný vrah nehraje fér a specializuje se na útočení zezadu a ze zálohy.
Sleeping DartD
Sleeping Dart

TYP SCHOPNOSTI:Unit Target

PŮSOBÍ NA:Enemy Units

TYP POŠKOZENÍ:Magické

PRORAZÍ IMUNITU VŮČI KOUZLŮM:No

LZE ODSTRANIT:Ano

Riki vrhne na vybraného nepřítele šipku, která jej uspí na určitou dobu, nebo dokud neutrží poškození přesahující daný práh. Jakmile se cíl probudí, utrží poškození a je zpomalen.

DÉLKA SPÁNKU: 3.0
ZPOMALENÍ POHYBU PO PROBUZENÍ: 30%
TRVÁNÍ ZPOMALENÍ PO PROBUZENÍ: 4.0
PRÁH POŠKOZENÍ K PROBUZENÍ: 200
CAST POINT 0.2s
12
75
Cloak and Dagger
Cloak and Dagger

TYP SCHOPNOSTI:Passive

TYP POŠKOZENÍ:Fyzické

PRORAZÍ IMUNITU VŮČI KOUZLŮM:Yes

LZE ODSTRANIT:Ne

Riki umí splynout se stíny a stát se neviditelným. Útok neviditelnost přeruší, nicméně i po odhalení uděluje Riki útoky zezadu bonusové poškození odvíjející se od jeho obratnosti.

Rikiho iluze napodobí animaci útoku zezadu, ale neudělí žádné bonusové poškození.

Bonusovému poškození od útoků zezadu se nelze uhnout.

NÁSOBIČ POŠK. ÚTOKŮ ZEZADU DLE OBRATNOSTI: 1 / 1 / 2
PRODLEVA ZMIZENÍ: 4 / 3 / 2
Riki si jde pro tebe.

Naposledy aktualizováno

Hero Talents
Talentový strom
Tricks of the Trade aplikující standard. odstranění
25
-4s z cooldownu Tricks of the Trade
-4s z doby obnovení nabití Blink Strike
20
+0.5 k násobiči poškození útoků zezadu
-4s z cooldownu Smoke Screen
15
+8% k rychlosti pohybu při Cloak and Dagger
+0.3s k trvání zpomalení Blink Strike
10
+75 k rozsahu Smoke Screen
Atributy hrdiny
SílaObratnostInteligence
18 +2.618 +1.414 +1.3
Rychlost pohybu315
Rozsah vidění1800/800
Brnění5.52
Základní čas útoku1.7
Poškození59 - 63
Moment Útoku0.3