ReflectionQ
Reflection

TYP SCHOPNOSTI:Point

PRORAZÍ IMUNITU VŮČI DEBUFFŮM:No

LZE ODSTRANIT:Yes

Terrorblade vyšle vpřed nesmrtelné temné odrazy všech nepřátelských hrdinů v cílové oblasti. Ovlivnění hrdinové jsou zpomaleni a jejich odrazy na ně začnou útočit.

Odrazy jsou nesmrtelné iluze, na které nelze zaútočit. Pokud je však očištěn zpomalující debuff, odraz zmizí.

Odrazy mohou útočit pouze na svůj prvotní cíl.

TRVÁNÍ ODRAZŮ: 5
POŠKOZENÍ ODRAZŮ: 40% / 60% / 80% / 100%
ZPOMALENÍ POHYBU: 15% / 20% / 25% / 30%
ZPOMALENÍ ÚTOKU: 15 / 20 / 25 / 30
ROZSAH: 400
CAST POINT 0.3s
35 / 40 / 45 / 50
V Jámě padlých Terrorblade uzřel pravdu starého přísloví: „Sám sobě jsi největším nepřítelem.“ Teď šíří poselství dál.
Conjure ImageW
Conjure Image

TYP SCHOPNOSTI:No Target

Vytvoří Terrobladeovu iluzi, která uděluje poškození.

Iluze schopnosti Conjure Image jsou i pro nepřátele vizuálně odlišeny od jiných iluzí.

TRVÁNÍ ILUZE: 34
POŠKOZENÍ ILUZE: 30% / 40% / 50% / 60%
POŠKOZENÍ UTRŽENÉ ILUZÍ: 275%
CAST POINT 0.15s
16
55 / 65 / 75 / 85
Existuje ještě něco horšího, než se postavit Terrorbladeovi? Postavit se více Terrorbladeům!
MetamorphosisE
Metamorphosis

TYP SCHOPNOSTI:No Target

TYP POŠKOZENÍ:Physical

LZE ODSTRANIT:No

Terrorblade se promění v mocného démona disponujícího útokem na dálku. Všechny Terrorbladeovy iluze, které se nachází v okruhu do 1200 jednotek, budou schopností Metamorphosis také proměněny.

Cooldowny předmětů rozdílných pro jednotky s útoky na dálku a na blízko jsou závislé na tom, v jaké podobě byl Terrorblade při jejich použití.

TRVÁNÍ: 35 / 40 / 45 / 50
TRVÁNÍ TRANSFORMACE: 0.35
ZÁKLADNÍ DOBA ÚTOKU: 1.5
DOSAH ÚTOKU: 490 / 510 / 530 / 550
BONUS K POŠKOZENÍ: 30 / 40 / 50 / 60
ROZSAH AURY PRO ILUZE: 1200
CAST POINT 0s
100
Vztek bublá a přebírá kontrolu. Seznamte se s Terrorbladeovým temnějším já.
Demon ZealD
Demon Zeal

TYP SCHOPNOSTI:Hidden, No Target, Show In Guides

LZE ODSTRANIT:No

Terrorblade spotřebuje část ze své momentální hodnoty zdraví, přičemž výměnou získá on a jeho iluze poblíž bonusy k rychlosti pohybu a útoku. Odrazy schopnosti Reflection získají 50% bonusy. Nelze použít, zatímco je aktivní schopnost Metamorphosis. Také platí, že pokud je aktivní schopnost Demon Zeal, použití schopnosti Metamorphosis ji předčasně ukončí.

BONUS K RYCHLOSTI ÚTOKU: 100
BONUS K RYCHLOSTI POHYBU: 100
TRVÁNÍ: 30
SPOTŘEBA DLE MOMENT. ZDRAVÍ: 20%
CAST POINT 0.2s
60
0
Terror WaveF
Terror Wave

TYP SCHOPNOSTI:No Target

LZE ODSTRANIT:Yes

Vyšle do všech směrů vlnu, která vystraší nepřátelské hrdiny natolik, že se rozutečou směrem od Terrorbladea. Také krátce poskytne efekty schopnosti Metamorphosis.

TRVÁNÍ VYSTRAŠENÍ: 2
ROZSAH VYSTRAŠENÍ: 1600
TRVÁNÍ METAMORPHOSIS: 10
90
75
SunderR
Sunder

TYP SCHOPNOSTI:Unit Target

PŮSOBÍ NA:Both Custom

PRORAZÍ IMUNITU VŮČI DEBUFFŮM:No

Vyrve duši z Terrorbladea a vybraného hrdiny, vymění je a sebere tak určité procento momentálního zdraví oběma účastníkům. Každému z nich však musí zůstat alespoň několik málo bodů zdraví.

Nesebere zdraví nepřátelům imunním vůči debuffům.

MIN. ZDRAVÍ PO PROHOZENÍ: 35% / 30% / 25%
CAST POINT 0.35s
120 / 80 / 40
100 / 75 / 50
Terrorblade ukradne to, co je jeho nepřátelům nejdražší.

Naposledy aktualizováno

Hero Talents
Talentový strom
+20s k trvání Metamorphosis
25
-30s z cooldownu Sunder
+10s k trvání iluze Conjure Image
20
+10 ke všem atributům
+10% ke zpomalení/poškození Reflection
15
-20s z cooldownu Metamorphosis
+10% k poškození iluze Conjure Image
10
-4s z cooldownu Reflection
Atributy hrdiny
SílaObratnostInteligence
18 +2.022 +4.019 +1.6
Rychlost pohybu315
Rozsah vidění1800/800
Brnění8.08
Základní čas útoku1.5
Poškození50 - 56
Moment Útoku0.3