Arctic BurnQ
Arctic Burn

TYP SCHOPNOSTI:No Target

TYP POŠKOZENÍ:Magické

PRORAZÍ IMUNITU VŮČI KOUZLŮM:No

LZE ODSTRANIT:Ne

Winter Wyvern se nechá vynést poryvem chladného větru, díky čemuž se dostane nad všechny překážky a má tak neomezený pohyb. Z této pozice také sesílá rychlejší útoky s delším dosahem, které jsou natolik chladné, že po zásahu nepřátele zpomalí a každou sekundu jim spálí [6.0, 7.0, 8.0, 9.0]% z jejich momentálního zdraví. Krom toho má při používání této schopnosti o 400 jednotek lepší dohled v noci.

Nepřátelské jednotky mohou být při jednom seslání debuffem schopnosti Arctic Burn ovlivněny pouze jednou.

Tato schopnost neovlivňuje Roshana.

Tato schopnost zkracuje zahájení animace útoku Winter Wyvern na 0.1 sekundy.

Poškození a zpomalení schopnosti Arctic Burn lze odstranit.

TRVÁNÍ SCHOPNOSTI: 7 / 8 / 9 / 10
BONUS K DOSAHU ÚTOKU: 350 / 400 / 450 / 500
POŠK. ZA SEK. DLE MOMENT. ZDRAVÍ: 6% / 7% / 8% / 9%
DOBA HOŘENÍ: 5.0
ZPOMALENÍ POHYBU: 16% / 24% / 32% / 40%
BONUS K DOHLEDU V NOCI: 400
SPOTŘEBA MANY ZA SEKUNDU: 20
BONUS K RYCHLOSTI POHYBU: 25%
CAST POINT 0s
38 / 32 / 26 / 20
100
V orgánu, kde mají ostatní draci zdroj svého ohně, má Auroth zásobárnu chladu tak nepředstavitelného, že po zásahu nepřítele nemrazí, nýbrž pálí.
Splinter BlastW
Splinter Blast

TYP SCHOPNOSTI:Unit Target

PŮSOBÍ NA:Enemy Units

TYP POŠKOZENÍ:Magické

PRORAZÍ IMUNITU VŮČI KOUZLŮM:No

LZE ODSTRANIT:Ano

Vyšle na nepřítele kouli křehkého ledu. Ta se po kontaktu neudělujícím cíli žádné poškození roztříští a na okolní nepřátele v rozsahu do 500 jednotek vyšle smrtící úlomky. Nepřátelé zasažení těmito úlomky jsou zpomaleni o 30%.

Primární projektil se pohybuje rychlostí 650, nebo zasáhne cíl do 1.0 sekundy. Z těchto možností je vždy vybrána ta v dané situaci rychlejší.

Primárnímu projektilu se nelze vyhnout.

DAMAGE: 100 / 180 / 260 / 340
ROZSAH ROZTŘÍŠTĚNÍ: 500
ZPOMALENÍ POHYBU: 30%
TRVÁNÍ ZPOMALENÍ: 4.0
CAST POINT 0.3s
7
105 / 120 / 135 / 150
Speciální váčky ve zmrzlém jícnu Winter Wyvern produkují ledové projektily tříštící se o své oběti.
Cold EmbraceE
Cold Embrace

TYP SCHOPNOSTI:Unit Target

PŮSOBÍ NA:Allied Units

PRORAZÍ IMUNITU VŮČI KOUZLŮM:Yes

LZE ODSTRANIT:Ne

Zabalí spojeneckou jednotku do ledového zámotku, který ji zmrazí na místě, ale zároveň blokuje veškeré příchozí fyzické poškození a každou sekundu jí regeneruje zdraví krom základní regenerace též procentem z jejího maximálního zdraví.

TRVÁNÍ: 4.0
ZÁKLADNÍ REGENERACE ZA SEK.: 30 / 35 / 40 / 45
REGENERACE DLE MAX. ZDRAVÍ ZA SEK.: 1.75% / 2.5% / 3.25% / 4.0%
CAST POINT 0.3s
24 / 21 / 18 / 15
50 / 60 / 70 / 80
Chladné objetí přicházející ze samotného srdce zimy zpomalí krevní oběh a umožní léčivému kouzlu začít konat svou práci.
Winter's CurseR
Winter's Curse

TYP SCHOPNOSTI:Unit Target

PŮSOBÍ NA:Enemy Units

PRORAZÍ IMUNITU VŮČI KOUZLŮM:Yes

Winter Wyvern zmrazí nepřítele na místě a na okolní nepřátelské jednotky sešle matoucí kouzlo, které je donutí zvýšenou rychlostí útočit na svého zmrzlého přítele. Zmrzlá jednotka a jednotky donucené na ni útočit jsou imunní vůči veškerému poškození od svých nepřátel (mimo Winter Wyvern a jí ovládaných jednotek).

Pokud cíl zemře rukou svých spojenců, je zabití připsáno Winter Wyvern.

Prorazí imunitu vůči kouzlům pouze primárního cíle, nikoli i jeho okolních spojenců.

Pokud se 2.5 sekundy v okolí zmrzlé jednotky nenachází žádní její spojenci, schopnost skončí předčasně.

ROZSAH KLETBY: 525
REDUKCE POŠKOZENÍ OD NEPŘÁTEL: 100%
BONUS K RYCHLOSTI ÚTOKU KLETBY: 65
TRVÁNÍ KLETBY: 4.5 / 5.0 / 5.5
CAST POINT 0.3s
90 / 85 / 80
250
Nejstarší kouzlo wyverny, které dokazuje pravdivost starého rčení: „Občas je nepřítel mého nepřítele též mým nepřítelem“.

Naposledy aktualizováno

Hero Talents
Talentový strom
Splinter Blast omračující na 1.5s
25
+1.5s k trvání Winter's Curse
+100 k poškození Splinter Blast
20
+12% ke zpomalení Arctic Burn
+400 k rozsahu roztříštění Splinter Blast
15
+2.0s k trvání debuffu Arctic Burn
+35 k poškození
10
+25.0 k regeneraci Cold Embrace za sekundu
Atributy hrdiny
SílaObratnostInteligence
22 +2.516 +1.726 +3.6
Rychlost pohybu285
Rozsah vidění1800/800
Brnění2.24
Základní čas útoku1.7
Poškození40 - 47
Moment Útoku0.25